FAGERSTEDT

på Internet

Var finns rötterna till namnet Fagerstedt?

Var kommer släktnamnet Fagerstedt ifrån?

Det är frågan som den här websiten syftar till att besvara. Svaret på frågan finns inte helt här (än!). Däremot kan man kanske genom att samla den information som finns om Fagerstedt-släktforskning så småningom finna ursprunget till släktnamnet. Det står helt klart att det finns flera olika släkter som bär släktnamnet. Dessa har fått/tagit sig namnet på olika sätt, som soldatnamn eller på annat vis.

På denna website presenterar jag den Fagerstedtrelaterade släktforskning som jag har gjort, det som andra sänt till mig och annan relevant Fagerstedtinformation som jag hittat.

Välkommen att se dig omkring och hör gärna av dig med tips, kommentarer, frågor m.m.

Björn Fagerstedt
Stockholm