FAGERSTEDT

på Internet

Fagerstedt i världen

Namnets ursprung är högst sannolikt svenskt. Längre tillbaka i tiden har jag noterat att namnet förekommer i Sverige och i Finland, vilket ju på denna tid också är ingående i Sverige (”den östra rikshalvan”). Under 1700-talet finns det folk som heter Fagerstedt i Skaraborgs län, Stockholm, Södermanland, Småland och Nyland i Finland.

Det verkar vara mycket olika huruvida man i kyrkoböckerna antecknar den här typen av permanent släktnamn, varierande på tidpunkt, ort, präst och individ. Efternamn i modern mening blev i Sverige först vanliga på slutet av 1800-talet (lag först 1901). Innan dess har de flesta av ”vanligt folk” endast ett fadersnamn som ju ändras just beroende på faderns namn (patronymikon).

Helt klart är att namnet använts som soldatnamn i Sverige (för information om skicket med soldatnamn m.m.—se relaterade länkar). Centrala soldatregistret (soldat.dis.se) har t.ex. tre st soldater Fagerstedt under 1700-talet. Det verkar dock ha varit tämligen ovanligt. Hittills har jag funnit det vid Södermanlands regemente och Smålands husarregemente.

En del andra personer verkar ha tagit sig namnet utan att vara soldater. Hantverkare tog sig t.ex. ofta namn som liknade soldatnamn, så det kan vara en förklaring.

Idag finns ett antal personer vid namn Fagerstedt även i USA. Ett antal av dem är troligen ättlingar till en familj som utvandrande i mitten av 1800-talet från Bodarne/Ramundbodarne (se Relaterade länkar).

Har du mer information om det här? Hör av dig till mig.

Fagerstedt är spritt i Sverige, Finland och USA.

Kända äldre ursprung

1700-talet och framåt